Genel Muhasebe 1 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkların bilançoda gösterildiği bilanço grubudur?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?
Aşağıda gelir tablosu düzenleme ilkeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıkları ve kaynakları üzerinde artış veya azalış meydana getiren, para birimi ile ifade edilebilen mali olaylara ait belgeleri toplayan, kayıtlayan, sınıflandıran, mali tablolar şeklinde özetleyen, analiz ve yorumlayan bir bilgi sistemidir?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işlemlerinin ulusal para birimine göre yapılması gerektiğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır?
Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelir tablosunda Brüt Kâr veya Zarar bölümünde yer almaz?
Dönen varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların hazırlanmasındaki varsayımlardan biri değildir?
Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlenmez?
Aşağıdakilerden hangisi finansal bilgi kullanıcılarının işletme hakkında kararlarını etkileyecek bilginin üretilmesini sağlayan finansal tablo özelliğidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?
Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe eşitliğidir?
Bankadan bir ay vadeli 10.000 Türk Lirası ihtiyaç kredisi nakit olarak çekilmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Yukarıdaki büyük defter hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Ortaklar, geçmiş yıllar kârlarından 5.000 Türk Lirasını sermaye artışında kullanmaya karar vermişlerdir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Kesin Mizan
II Mali Tablolar
III. Genel Geçici Mizan
IV. Açılış Kayıtları
V. Envanter ve Envanter Kayıtları

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci ile ilgili doğru bir sıralamadır?
31 Aralık tarihinde ilk düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir?
Vergi Usul Kanununa göre tutulacak defterlerin tasdik zamanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yevmiye defteri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yevmiye defterinden büyük deftere aktarmaların matematiksel doğruluğunu test eden tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın