Genel Muhasebe 1 Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramıdır?
ASYA İşletmesi, BAMBU İşletmesinden 10 ay vadeli 20.000 TL tutarlı "X" Malını 20 Aralık 2015 tarihinde satın almıştır. ASYA bu işleme ilişkin ödemeyi 20 Ekim 2016 da gerçekleştirecektir.

Bu bilgilere göre, ASYA işletmesinin mal alım işlemini 20 Aralık 2015 tarihinde kayda almasında aşağıdaki muhasebenin temel kavramlardan hangisi kullanılmıştır?
Gider pusulası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa zaman içinde paraya dönüşebilecek varlıklarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmeye kredi verme riskini üstlenip üstlenmeme kararını almak isteyen muhasebe bilgi kullanıcısıdır?
Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili doğru bir ifadedir?
Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların özelliklerinden biri değildir?


Yukarıda "A” İşletmesinin dönem başı açılış kaydı yer almaktadır. Buna göre açılış kaydında Sermaye Hesabının alacak tutarı aşağıdakilerden hangisidir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
AsA Şirketi, 2011 yılında tanesi 275 TL den 350 adet mal satmış, bu malların 50 tanesi istenilen özellikleri taşımadığı gerekçesi ile müşteriler tarafından iade edilmiştir.

Bu bilgilere göre, AsA işletmesinin 2015 yılı net satış tutarı kaç TL dir?
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda Alıcılar Hesabının alacak tarafına kayıt yapılmaz?
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi özel kesim tarafından borçlu sıfatı ile düzenlenen, bir yıldan kısa vadeli, emre ya da hamiline yazılı olarak çıkarılan menkul kıymetleri tanımlar?
Hazır değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“A” işletmesi, sürekli müşterisi olan “B” işletmesine 3.000 TL ye “C” malını peşin satmıştır.

Bu bilgilere göre “A” işletmesinin yaptığı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?
Aşağıdakilerden hangisi tahvilin özelliklerinden biri değildir?
“A” işletmesi 8.200 TL nominal değerli, 8 ay vadeli ve senetli ticari alacağını nakden tahsil etmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak muhasebe kaydında alacaklandılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
"A" İşletmesinin dönem sonu bilançosunda aktif tutarı ile pasif tutarı arasında 5 TL lik fark ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bilgi kullanıcıları için düzenlenen bilginin; ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir olması aşağıdaki finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisi ile sağlanabilir?
Gelir ve gider hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın