Genel Muhasebe 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kredili (veresiye) olarak sattığı mallar için yapılan muhasebe kaydında borçlandırılan hesaptır?
Aşağıdakilerden hangisi bilançonun stoklar grubunda yer alan hesaplardan biridir?
SES İşletmesinin cari dönem sonu bilançosu incelendiğinde; dönen varlık toplamının 12.000 TL, öz kaynaklar toplamının 19.000 TL, kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamının 8.000 TL ve kaynaklar toplamının 40.000 TL olduğu görülmektedir.

Bu bilgilere göre SES işletmesinin duran varlık toplamı kaç TL'dir?
Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili doğru bir ifadedir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu alacak senedi ile sağladığı tüm hakları, ciro yoluyla üçüncü bir kişiye devretmesini ifade eden kavramdır?
Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleştirilmiş gibi ya da gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir.

Bu ilke aşağıdakilerinden hangisi ile ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?
İşletmeye kaynak sağlayan üçüncü tarafa ödenecek tutara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi ticaret işletmelerinin ana faaliyet konusuna ilişkin doğru bir ifade değildir?
"A" işletmesi satıcısı "B" işletmesine olan 20.000 TL’lik borcun 5.000 TL’sini nakden ödemiştir.

Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklarda hazır değerler grubunda yer almaz?
İşletme finansal işlemlerinde kullanmak amacıyla SİS Bankası’na 5.000 TL vadesiz ticari mevduat hesabı açtırmıştır.

Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi geçici yatırım amacıyla satın alınan hisse senetlerinin kayda alındığı hesaptır?
Likiditesi bakımından kasadaki paradan sonra en likit varlık olan ve ibraz süresi sonunda tahsil edilmesi beklenen, hazır değerler grubundaki hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kâğıdı değildir?
İşletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının alacakları kararları etkileyecek bilgileri üretmeyi amaçlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin karşılaştığı finansal nitelikli bir işlemi borç ve alacak ilişkisini birlikte değerlendirerek madde adı verilen alan içinde gösteren ve tutulması yasalarca zorunlu olan fiziki veya elektronik defterler aşağıdakilerden hangisidir?
Kâra ve zarara katılma hakkı vermekle birlikte hisse senedi olarak kabul edilmeyen borçlanma kağıdı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın