Genel Muhasebe 1 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

İşletmenin bir dönem içinde ortaya çıkan kâr veya zarara neden olan tüm gelir ve gider kalemlerinin gösterilmesini gerektiren temel muhasebe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmeye kredi verme riskini üstlenip üstlenmeme kararını almak isteyen muhasebe bilgi kullanıcısıdır?
Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda işletme faaliyetleri ile ortaya konulmaya çalışılan göstergelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur?
“S” işletmesi dönem içinde 5.000 Türk Lirasına “A" malını satmış ve böylece 5.000 Türk Lirası işletme kasasına girmiştir. Ayrıca işletmenin sattığı “A” malının maliyeti 3.000 Türk Lirası olduğu tespit edilmiştir.
Bu bilgilere göre “S” işletmesinin dönem kârı veya zararı kaç Türk Lirasıdır?
Muhasebe sürecinde ilk yapılması gereken aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Türk Ticaret Kanunu’na göre, işletmeler tüm muhasebe işlemlerini Türk Lirası olarak kayda almak zorundadır. Eğer işletme yabancı para ile yaptığı bir işlemi yabancı para birimi ile de takip etmek isterse, bu kayıt aşağıdakilerden hangisi ile muhasebeleştirilir?
Hazır değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“A” ile “B”, toplam 42.000 Türk Lirası nakit sermaye ile TR işletmesini eşit paylı ortak olarak kurmuşlardır.
Bu bilgilere göre, yapılması gereken yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
“C” işletmesi satın aldığı bir mal karşılığında verdiği 21.000 Türk Liralık çekin ödendiğini "A” Bankası’ndan gelen dekonttan öğrenmiştir.
Bu bilgilere göre çek ödemesine ilişkin yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ticari müşterilere güvene dayalı senetsiz ticari alacakların kaydedildiği hesaptır?
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda Alıcılar Hesabının alacak tarafına kayıt yapılmaz?
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kayıt yapan bir işletmenin ticari mal satışında vade farkı olarak faiz alması durumunda, bu fark aşağıdaki hesaplardan hangisine alacak kaydedilir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu alacak senedi ile sağladığı tüm hakları, ciro yoluyla cirantaya devretmesini ifade eden kavramdır?
Aşağıdakilerden hangisi tahvilin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi geçici yatırım amacıyla satın alınan hisse senetlerinin kayda alındığı hesaptır?
Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli menkul kıymet yatırımının amaçlarından biri değildir?
Yukarıdaki bilgilere göre “A” işletmesinin satın aldığı malların nakliyesi için katlandığı 200 Türk Lirası nakliye giderinin kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Can İşletmesinin 2013 dönemi sonunda Ticari Mallar hesabının borç tutarı 24.000 Türk Lirası ve alacak tutan 16.000 Türk Lirasıdır.
Bu bilgilere göre işletmenin 2014 dönem başı mal stoku kaç Türk Lirasıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın