Genel Muhasebe 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

"A" işletmesi 15 Aralık 2017 tarihinde kurulmuştur. İşletmenin 31 Aralık tarihinde envanter işlemleri öncesinde düzenlemesi gereken mizan aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret işletmesinin ana faaliyet konusuna ilişkin bilgilerin gösterildiği bilanço grubudur?
Dönen varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
"A" İşletmesi sahip olduğu bir senedini teminat olarak vererek, karşılığında "B" Bankası’ndan 40.000 TL kredi kullanmıştır. "B" Bankası vadesi gelen ve ödenmeyen 50.000 TL nominal değerli senedi "A" İşletmesine iade etmiştir.

Buna göre "B" Bankasının senedi işletmeye iade etme işlemine ne ad verilir?
Türev ürünleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bir işletmenin 31.12.2016 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi 12.500 TL, 31.12.2017 tarihinde ise 28.000 TL dir. İşletme 2017 yılında 53.000 TL tutarında mal almış, bu malların 6.700 TL lik kısmı iade edilmiştir. Ayrıca işletme 2016 yılında satın aldığı malların nakliyesi için 1.200 TL ödemiştir.

İşletmenin 2017 yılı Satılan Ticari Mallar Maliyeti kaç TL'dir?
Bir işletmenin ortaklarının sermayeyi 50.000 TL artırması ve paranın işletmenin banka hesabına yatırılması ile ilgili mali olay aşağıdakilerden hangisidir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi İndirilecek KDV hesabı kalanının, Hesaplanan KDV hesabı kalanından büyük olması durumunda kullanılan hesaptır?
İşletme tedarikçisine olan 5.000 TL borcuna karşılık, müşterisinden daha önce aldığı 30 gün vadeli 5.000 TL nominal değerli bir senedini vermiştir.

Bu işlem, muhasebede aşağıdaki finansal olaylardan hangisi ile ifade edilmektedir?
"A" İşletmesi 30 Temmuz tarihinde hisseleri piyasada işlem gören ”B" işletmesinin nominal değeri 10 TL olan 10.000 adet hisse senedini hisse başına 8 TL alım-satım amaçlı olarak satın almış ve işleme ilişkin 1.000 TL komisyonla birlikte toplam bedeli banka havalesi ile ödemiştir.

Bu işleme ilişkin "A" işletmesinin bankaya havale bedeli kaç TL dir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amacıdır?
Aşağıdaki durumlardan hangisinde hisse senedinin satın alınması sırasında ödenen komisyon, hisse senedinin maliyetine ilave edilir?
Likiditesi bakımından kasadaki paradan sonra en likit varlık olan ve ibraz süresi sonunda tahsil edilmesi beklenen, hazır değerler grubundaki hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetine giren unsurlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tahsilat işlemine ilişkin bir örnektir?
“A” işletmesi 8.200 TL nominal değerli, 8 ay vadeli ve senetli ticari alacağını nakden tahsil etmiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak muhasebe kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
SAM İşletmesi, 10 Ekim tarihinde peşin değeri 6.000 olan P12 malını; 60 gün vadeli 6.000 TL nominal değerli senet ve 300 TL KDV’yi peşin tahsil ederek satmıştır.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
İşletme finansal işlemlerinde kullanmak amacıyla SİS Bankası’na 5.000 TL vadesiz ticari mevduat hesabı açtırmıştır.

Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Emir işletmesi 26 Aralık tarihinde 12.000 + 1.800 TL KDV'ye ”L" malını satın almıştır. İşletme, 5.000 TL nakit, 6.000 TL çek vererek ve kalanını bankadaki mevduat hesabından havale ederek ödemiştir.

Bu bilgilere göre 26 Aralık tarihli yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın