Genel Muhasebe 1 Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmiş borçlarının bilançoda gösterildiği gruptur?
“İşletme tercih etmiş olduğu muhasebe politikalarının önceki dönemlerde olduğu gibi aynen uygulamaktadır.”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadenin gerçekleşmesini sağlayan muhasebenin temel kavramıdır?
Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların özelliklerinden biri değildir?
Büyük defter hesaplarında gelirlerin ve giderlerin ayrı ayrı gösterilmesi gerektiğini ifade eden muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe eşitliğidir?
“A” İşletmesi bankaya 10.000 Türk Lirası yatırmıştır.

Bu bilgilere göre bankanın yapması gereken yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
31 Aralık tarihinde ilk düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir?
I. Kesin Mizan
II. Mali Tablolar
III. Genel Geçici Mizan
IV. Açılış Kayıtları
V. Envanter ve Envanter Kayıtları

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci ile ilgili doğru bir sıralamadır?
TAM işletmesi kasasında bulunan nakit fazlası olan 3.500 Türk Lirası ile $2.000 satın almıştır.

Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yevmiye defterinin özelliklerinden biri değildir?
TREN işletmesi 26 Aralık tarihinde 22.000 Türk Lirası + 3.300 Türk Lirası KDV’ye (L) malını satın almıştır. İşletme, 5.000 Türk Lirası nakit, 6.000 Türk Lirası çek cirosu ve kalanını bankadaki mevduat hesabından havale ederek ödemiştir. Buna göre 26 Aralık’taki yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu alacak senedi ile sağladığı tüm hakları, ciro yoluyla üçüncü bir kişiye devretmesini ifade eden kavramdır?
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli görevlendirmeler nedeni ile personele verilen ve görev sonrası mahsup edilecek alacaklar için kullanılan hesaptır?
Alacak Senetleri hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“M&N” İşletmesi 1.6.2012 tarihinde hisseleri piyasada işlem gören “A” işletmesinin 500 adet hisse senedini hisse başına 65 Türk Lirası ve satın alma işlemi için $1.500 komisyonu nakit ödemek koşulu ile alım-satım amaçlı olarak satın almış, satın alma işlemine ait bedeli banka havalesi ile ödemiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Bir işletmenin 31.12.2011 tarihinde “Ticari Mallar" hesabının bakiyesi 12.500 Türk Lirası, 31.12.2012 tarihinde ise 28.000 Türk Lirasıdır. İşletme 2012 yılında 53.000 Türk Lirası tutarında mal almış, bu malların 6.700 Türk Liralık kısmı iade edilmiştir. Ayrıca işletme 2012 yılında satın aldığı malların nakliyesi için 1.200 Türk Lirası ödemiştir.

İşletmenin 2012 yılı Satılan Ticari Mallar Maliyeti kaç Türk Lirasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi tahvilin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi stoklar grubunda yer almaz?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın