Genel Muhasebe 1 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisine 5786 Sayılı yasal düzenleme ile muhasebe mesleğini yapma yetkisi verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynaklarını ifade etmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işletmedeki görevlerinden biri değildir?
İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıklarına ne ad verilir?
Muhasebe işlemlerinin ulusal para birimiyle gerçekleştirilmesini sağlayan muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre düzenlenmesi zorunlu finansal tablolardan biridir?

Bu bilgilere göre işletmenin bilançosunda Ticari Alacaklar kalemi kaç Türk Lirasıdır?
Yukarıdaki bilgilere göre “A” işletmesinin dönem sonu bilançosunda netleştirme varsayımına göre dönem kârı veya dönem zararı kaç Türk Lirasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi Finansal Durum Tablosunda kısa vadeli borç olarak nitelendirilir?
Aşağıdakilerden hangisi nakit benzeri yatırım olarak kabul edilmektedir?
Kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılmasıdır?
Kasa hesabının dönem içinde finansal olaylar sonucundaki işleyişi aşağıdaki gibidir:

Bu bilgilere göre, işletmenin kasasındaki nakit para kaç Türk Lirasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin finansal olayların hangi durumlarda ilgili hesabın borç tarafına veya hangi durumlarda alacak tarafına kayıt yapılacağını ifade eden kavramdır?
Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutamayan 2. sınıf işletmelerin tutmak zorunda olduğu ve tasdike tabi olan defterdir?

Bu yevmiye maddesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Kasa hesabının her zaman alacaklı çalıştığı muhasebe fişidir?
31 Aralık itibariyle yasal olarak düzenlenen ilk zorunlu mizan aşağıdakilerden hangisidir?
Muhasebe süreciyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin özelliklerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın