Genel Muhasebe 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Mal alış-satışlarının muhasebeleştirilmesinde aralıklı envanter yöntemi kullanan işletmeler aldıkları mallarla ilgili nakliye giderini aşağıdaki hesapların hangisinin borcuna kaydeder?
Vergi Usul Kanunu’na göre işletme hesabı defterini hangi tür işletmeler tutar?
Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?
Aşağıdakilerden hangisi poliçenin taraflarından biri olan lehtarı ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo setinde yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubuna ilişkin bir hesaptır?
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kayıt yapan bir işletmenin ticari mal satışında vade farkı olarak faiz alması durumunda, bu fark aşağıdaki hesaplardan hangisine alacak kaydedilir?
"A" İşletmesi 30 Temmuz tarihinde hisseleri piyasada işlem gören "B" işletmesinin nominal değeri 10 TL olan 10.000 adet hisse senedini hisse başına 8 TL alım-satım amaçlı olarak satın almış ve işleme ilişkin 1.000 TL komisyonla birlikte toplam bedeli banka havalesi ile ödemiştir.

Bu işleme ilişkin "A" işletmesinin bankaya havale bedeli kaç TL dir?
Aşağıdakilerden hangisi İndirilecek KDV hesabı kalanının, Hesaplanan KDV hesabı kalanından büyük olması durumunda kullanılan hesaptır?
"A" işletmesi satıcısı ”B" işletmesine olan 20.000 TL’lik borcun 5.000 TL’sini nakden ödemiştir.

Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?
Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türev ürünleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İşletme 25 Mart tarihinde 15 gün sonra tedarikçiye yapacağı ödeme için 3.300 dolar satın almıştır. 25 Martta bir doların alış kuru 3,00 TL'dir.

Bu bilgilere göre işletmenin yapması gereken yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin, işletme sahiplerine veya ortaklarına olan borçlarına ne ad verilir?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?
Likiditesi bakımından kasadaki paradan sonra en likit varlık olan ve ibraz süresi sonunda tahsil edilmesi beklenen, hazır değerler grubundaki hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgeye ne ad verilir?


Yukarıda finansal tabloların niteliksel özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?
Devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satmış olduğu malların bir kısmının iade edilmesi durumunda yapılan yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın