Genel Muhasebe 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav SorularıBu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
İşletme 25 Mart tarihinde 15 gün sonra tedarikçiye yapacağı ödeme için 3.300 dolar satın almıştır. 25 Martta bir doların alış kuru 3,00 TL'dir.

Bu bilgilere göre işletmenin yapması gereken yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgeye ne ad verilir?
Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli bir olaya ilişkin ispat edici belgenin ilk olarak kaydedildiği yasal defterdir?
Aşağıdakilerden hangisi bilançonun stoklar grubunda yer alan hesaplardan biridir?
Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
------ ; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları veya zararları ile dönem net kârı veya zararından oluşmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
"A” işletmesi, 2017 yılında tanesi 250 TL den 350 adet mal satmış, bu malların 50 tanesi istenilen özellikleri taşımadığı gerekçesi ile müşteriler tarafından iade edilmiştir.

Bu bilgilere göre, "A” işletmesinin 2017 yılı net satış tutarı kaç TL'dir?
İşletme finansal işlemlerinde kullanmak amacıyla SİS Bankası’na 5.000 TL vadesiz ticari mevduat hesabı açtırmıştır.
Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubuna ilişkin bir hesaptır?
İştirakler hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
"A" işletmesi satıcısı "B" işletmesine olan 20.000 TL’lik borcun 5.000 TL’sini nakden ödemiştir.

Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?
Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetine giren unsurlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?
İşletmenin borcu karşılığında vermiş olduğu bir çekin banka tarafından ödenmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?
İşletmenin en az %10 en fazla %50 kontrol gücü ve oy hakkına sahip bulunduğu işletmelerden olan alacakları aşağıdaki hesaplardan hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kâğıdı değildir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın