Genel Muhasebe 1 Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işlemlerinin ulusal para birimine göre yapılması gerektiğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır?
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabıdır?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe kayıt sürecinde düzenlenecek fişlerden biri değildir?
“A” İşletmesi, “B" işletmesine 10 Mayıs tarihinde 6.000 Türk Lirası çek karşılığı sattığı malların, çek bedelinin 14 Mayıs tarihinde GÜVEN Bankası’ndaki alacaklı cari hesabına yatırıldığını öğrenmiştir.

Bu bilgilere göre “A” işletmesinin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
“C” işletmesi satın aldığı bir mal karşılığında verdiği 21.000 Türk Liralık çekin ödendiğini "A" Bankası’ndan gelen dekonttan öğrenmiştir.
Bu bilgilere göre çek ödemesine ilişkin yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
TREN işletmesi 26 Aralık tarihinde 22.000 Türk Lirası + 3.300 Türk Lirası KDV’ye (L) malını satın almıştır. İşletme, 5.000 Türk Lirası nakit, 6.000 Türk Lirası çek cirosu ve kalanını bankadaki mevduat hesabından havale ederek ödemiştir. Buna göre 26 Aralık’taki yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli görevlendirmeler nedeni ile personele verilen ve görev sonrası mahsup edilecek alacaklar için kullanılan hesaptır?
İşletme tedarikçisine olan 5.000 Türk Lirası borcuna karşılık, müşterisinden daha önce aldığı 30 gün vadeli 5.000 Türk Lirası nominal değerli bir senedini vermiştir.
Bu işlem, muhasebede aşağıdaki finansal olaylardan hangisi ile ifade edilmektedir?
“A” işletmesi, ortaklarından Ahmet Aydın’ın işletmeye taahhüt ettiği sermayenin 25.000 Türk Liralık kısmını banka havalesi ile ödediğini belirlemiştir.
Bu bilgilere göre “A” işletmesinin yaptığı yevmiye kaydında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi türev ürünlerin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi geçici yatırım amacıyla satın alınan hisse senetlerinin kayda alındığı hesaptır?
“M&N” İşletmesi 1.6.2012 tarihinde hisseleri piyasada işlem gören “A” işletmesinin 500 adet hisse senedini hisse başına 65 Türk Lirası ve satın alma işlemi için $1.500 komisyonu nakit ödemek koşulu ile alım-satım amaçlı olarak satın almış, satın alma işlemine ait bedeli banka havalesi ile ödemiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
“A” İşletmesi 1.3.2012 tarihinde alım-satım amaçlı olarak 200 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan 1.000 Türk Lirası nominal değerli, yıllık % 45 faizli, “K” İşletmesi tahvillerinin tamamını 1.7.2012 tarihinde satmıştır. (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız).

Bu bilgilere göre, 1.7.2012 tarihli satış işlemi ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi ticaret işletmelerinin ana faaliyet konusuna ilişkin doğru bir ifade değildir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
JA işletmesinin 31.12.2011 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi 3.750 Türk Lirasıdır. 31.12.2012 tarihinde yapılan sayım sonucunda elinde 4.500 Türk Lirası tutarında mal olduğu tespit edilmiştir. JA işletmesi 2012 yılı boyunca 18.000 Türk Lirası tutarında mal almıştır.

Bu bilgilere göre, JA işletmesinin 2012 yılı satılan ticari mallar maliyeti kaç Türk Lirasıdır?
KS işletmesinin 2012 yılına ilişkin satışların maliyeti 26.250 Türk Lirasıdır. KS, aynı dönemde 67.000 Türk Lirası satış yapmış, sattığı malların nakliyesi için 2.500 Türk Lirası ödemiştir.

İşletmenin 2012 yılına ait faaliyet kârı kaç Türk Lirasıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın