Genel Muhasebe 1 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkların bilançoda gösterildiği bilanço grubudur?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynaklarını ifade etmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi bilançonun Özkaynaklar grubunda yer alan bir kalem değildir?
Aşağıdakilerden hangisi işletme içi bilgi kullanıcılarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramları’ndan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda sunulan bilginin denetimden geçmiş ve doğrulanmış olduğunu gösteren finansal tablo özelliğidir?
Aşağıdaki Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının varsayımlarından hangisi büyük defter hesaplarında alacakların ve borçların ayrı ayrı gösterilmesini gerektirir?
Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin belirli bir döneminin sonucunu kâr veya zarar olarak gösteren finansal tablodur?
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özellikleri arasında destekleyici özelliklerinden biri değildir?
Hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yukarıdaki büyük defter hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
“A” işletmesi, bir ay vadeli 10.000 Türk Lirası ihtiyaç kredisini bankadan nakit olarak çekmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bankadan 50.000 Türk Lirası nakit çekilmiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bu yevmiye maddesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Mizanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Envanter defteri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yevmiye defterinin özelliklerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın