İktisada Giriş 1 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

I. Faiz
II. Rant
III. Ücret
IV. Kâr

Rize’li bir kişinin, çay toplanması amacıyla sahip olduğu araziyi belirli bir süre için başkasına vermesi sonucu elde edeceği gelir yukarıdakilerden hangisidir?
Sadece savaş uçağı üretilen ve okul inşa edilen bir ekonomide, 60 adet savaş uçağı üretilirken 100 adet okul inşa edilebilmekte, üretilen savaş uçağı sayısı 100’e çıkarıldığında ise inşa edilen okul sayısı 40’a inmektedir. Buna göre, 1 adet daha fazla savaş uçağı üretmenin fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara örnektir?
Talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisine eşit olursa esnek olmayan talepten bahsedilir?
Bir firmanın ürettiği malın fiyatı %1 artınca arz ettiği mal miktarı %1’den biraz daha fazla artmaktadır. Bu durumda firmanın arz esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu emeğin ortalama ürününü verir?
Bir firma girdilerini %20 oranında artırdığında, üretimde %25 oranında artış gerçekleşmektedir. Bu durumda ne tür bir getiri söz konusudur?
Kısa dönemde, marjinal maliyetlerdeki artış, emeğin marjinal ürününü nasıl etkilemektedir?
Kısa dönemde emeğin marjinal verimliliğinin azalması, iktisatta hangi kanunla açıklanmaktadır?
Üretim miktarı bir birim artırıldığında ortaya çıkan maliyet artışı aşağıdakilerden hangisidir?
Üretime bağlı olarak çizilen ortalama sabit maliyet eğrisinin şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi tam rekabet piyasasına özgü bir durumdur?
Herhangi bir piyasa için kârın en yüksek noktasına ulaştığı üretim düzeyi durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Uzun dönemde rekabetçi bir firmanın denge durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
Tekelci bir firma için talebin fiyat esnekliği 1'den büyükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi tekel piyasasının varsayımlarından biri değildir?
Oligopol piyasasında her firmanın kârının sadece kendi fiyatına ve satış rakamlarına değil, diğer firmalarınkine de bağlı olmasına ne ad verilir?
Malın aynı biriminin aynı anda birden fazla kişi tarafından tüketilememesi durumuna ne ad verilir?
Bir kişinin kamu malından fayda elde etmesine karşın, kamu malının finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınması durumuna ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın