İktisada Giriş 1 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı iş, üretilen çıktı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi mal değildir?
Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Sermayenin kullanılması karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi iki ürün üreten bir ekonomide bir üründen daha fazla üretebilmek için her defasında diğerinden daha fazla miktarda vazgeçilmesi zorunluluğunu ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur?
Talep edilen miktar nedir?
Piyasada oluşan fiyat, piyasayı temizleyen fiyattan yüksek olduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Aşağıdakilerden hangisi, bir malın fiyatı arttığında, hem söz konusu maldan hem de diğer mallardan satın alınabilecek miktarların azalacağını ifade eder?
Gelir arttığında talebi azalan mallara ne ad verilir?
Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Bir hastanede gerçekleştirilen aşağıdaki operasyonlardan hangisinde fiyat esnekliği diğerlerine göre daha düşüktür?
Aşağıdaki durumlardan hangisi bir mal için talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğunu gösterir?
A firmasının ürettiği battaniyelerin fiyatının kışın da gelmesiyle birlikte yüzde 25 artması ve firmanın da üretimini yüzde 5 artırması durumunda, söz konusu mala ait arz esnekliği yüzde kaç olur?
Bir talep eğrisinin fiyat eksenine paralel bir doğru olması durumunda talebin fiyat esnekliğinin değeri nedir?
Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir?
Azalan marjinal fayda varsayımı altında, aşağıdaki durumlardan hangisinde toplam fayda maksimum olur?
Faydasını maksimize eden bir tüketicinin dondurma ve bisküvi tüketmesi durumunda bu tüketici için her iki ürünün de marjinal faydasının aynı olduğu biliniyorsa, dondurmanın birim fiyatının 5 Türk Lirası olduğu koşulda bisküvinin birim fiyatı kaç Türk Lirası olmalıdır?
Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürünün piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın