İktisada Giriş 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Gelir arttığında talebi azalan mallara ne ad verilir?
I. Malın kendi fiyatının değişmesi
II. Tüketicinin gelirinin değişmesi
III. Tüketici sayısının değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri talep eğrisinin kaymasına neden olur?
Marjinalistler, aşağıdaki varsayımlardan hangisini kullanarak bireyin bir mala ilişkin talep eğrisinin negatif eğimli olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır?
Bir iktisadi kaynak olarak, çalışanların sahip oldukları bilgi ve becerilere ne ad verilir?
Uzun dönemde üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirildiği üretim ölçeğine ne ad verilir?
Üreticilerin her ilave birimi üretmek için kabul etmeye hazır oldukları minimum fiyatlarla piyasada oluşan denge fiyatı arasındaki farkların toplamına ne ad verilir?
Tüketici ve üretici artığının toplamına ne ad verilir?
Belli bir miktar üzerinden alınan ve miktarsal vergiler olarak da tanımlanan vergilere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi ulusal endüstrileri diğer ülke üreticilerinin rekabetinden koruma amaçlı bir devlet müdahalesidir?

Yukarıdaki kavramlar ve bunları açıklayan ifadeler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Üretimde kullanılan emek girdi miktarı 8 birimden 9 birime çıktığında emeğin toplam fiziksel ürünü 120 birimden 128 birime çıkıyorsa emeğin marjinal fiziksel ürünü kaç birimdir?
Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatı 3 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 13 ise marjinal ürün hasılası kaç TL'dir?
Herhangi bir piyasada tüketicilerin memnuniyetini azaltmadan, üretim faktörlerinin bir başka piyasada kullanılmasının olanaksız olduğu duruma ne ad verilir?
Yeni açılan özel bir hastanenin Anadolu Üniversitesi personeline %20 indirim uygulaması, aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine örnektir?
Aşağıdaki piyasalardan hangisinde farklılaştırılmış veya homojen ürün, az sayıdaki büyük ölçekli firma tarafından üretilir?
Bir piyasaya veya uzmanlık alanına giriş için devlet tarafından yapılan düzenlemelere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasındaki firmalara kısmi monopol gücü kazandırır?

Yukarıdaki endüstri yapıları ve bunlara ait uzun dönem arz eğrisinin şekli ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Kısa dönemde piyasa fiyatının, tam rekabetçi firmanın AVC eğrisinin minimum düzeyinin altında gerçekleşmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Tam rekabet piyasasında yeni firmaların piyasaya girmesi aşağıdaki eğrilerden hangisinin kaymasına neden olur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın