İktisada Giriş 1 Dersi 2019 – 2020 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Emek, sermaye, toprak ve doğal kaynaklar gibi girdilerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?
İstihdam edilenlerin 20 milyon kişi, işsizlerin 5 milyon kişi ve çalışma yaşı nüfusunun 50 milyon kişi olduğu bir ekonomide, işgücüne katılım oranı yüzde kaçtır?
Değer paradoksu (elmas-su paradoksu) ilk kez aşağıdaki iktisatçıların hangisi tarafından tartışmaya açılmıştır?
Piyasa dengesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Gelir düzeyinin 600 milyardan 700 milyara arttığı bir ekonomide tüketim harcamaları da 325 milyardan 400 milyara artıyorsa, marjinal tüketim eğiliminin değeri kaçtır?
Devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğiliminin toplamı kaçtır?

Yukarıdaki tabloda yer alan paranın temel işlevleri ve bu işlevlerin açıklamaları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
En likit olan varlık aşağıdakilerden hangisidir?
“Kötü para iyi parayı kovar” ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
Otonom harcamalardaki bir birimlik değişmenin, denge gelir düzeyi üzerinde kendisinden daha büyük miktarda yarattığı değişime ne ad verilir?
Altın, gümüş, bronz ve bakır gibi madenler içeren sikkelerin kullanıldığı sisteme ne ad verilir?
Mal ve hizmetlerin başka mal ve hizmetlerle değiş tokuş edilmesine ne ad verilir?
Tüketim harcamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gelirdeki bir birimlik artışın ne kadarının ithalata gittiğini gösteren katsayıya ne ad verilir?
Fiziksel olarak bir değer ifade eden konut, arsa ve tarla gibi gayrimenkullere, altın ve gümüş gibi değerli metallere, elmas gibi değerli taşlara ve otomobil gibi dayanıklı tüketim mallarına ne ad verilir?
Gayrisafi yurt içi hasılanın, potansiyel düzeyinin üzerinde olduğu durumdaki dengeye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasikler'in öne sürdüğü görüşlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi otomatik stabilizatörlerden biridir?
Ekonomideki mevcut sorunu aşmak için politika değişikliğinin öngörüldüğü zaman ile gerçekte yapılan değişikliğin ekonomik etkilerinin görüleceği zaman arasında önemli bir zaman farklılığı bulunmasının maliye politikasının etkinliğini azaltması, maliye politikasının uygulanmasında karşılaşılan sorunlardan hangisini ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini sağa ya da sola kaydıran faktörlerden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın