İktisada Giriş 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Faydanın ölçülebileceğini öne süren, faydayı ölçmek için “util” adı verilen bir birim ya da doğrudan parayı kullanan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Alıcı ve satıcıların karşı karşıya gelerek değişim işlemini gerçekleştirdikleri ortama ne ad verilir?
Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli ürün bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalara ne ad verilir?
Serbest piyasa sistemine genellikle ne ad verilir?
Özel mülkiyetin yanında kamu mülkiyetini de kabul eden, piyasa mekanizmasının yanında müdahaleyi de içine sindirebilen, fiyat mekanizmasının yanında merkezi planları da uygulama çabası içinde olan sisteme ne ad verilir?
Bir çiftçi daha çok gübre kullanırsa üretiminin artacağını düşünerek maliyet ve gelirlerini karşılaştırmış ve daha fazla gübre kullanmaya karar vermiştir.
Bu çiftçinin uyguladığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
İktisatçılar, üreticilerin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğunu varsayarlar?
İktisadın, mevcut durumun ne olduğunu belirlemeye çalışan ve değer yargısı içermeyen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
I.İşgücü
II.Sermaye
III.Toprak
IV.Yasalar

Yukarıdakilerden hangileri iktisadi açıdan kaynak niteliğindedir?
Belirli bir zaman diliminde farklı fiyat düzeylerinde piyasada etkileşimde bulunan tüm tüketicilerin talep ettikleri mal miktarlarını gösteren tabloya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bir mal veya hizmetin fiyatının değişmesi karşısında tüketiciler tarafından talep edilen mal ve hizmet miktarında hiçbir değişiklik olmamasını ifade eder?
Gelir artıkça talebi azalan ve gelir azaldıkça talebi artan mallara ne ad verilir?
Veri bir fiyat düzeyinde arz edilen mal miktarının talep edilen mal miktarından fazla olması durumuna ne ad verilir?
Bir malın fiyatı %10 arttığında talep edilen mal miktarı %30 azalıyorsa bu mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır?
Diğer koşullar sabit iken, bir malın üretilmesi için kullanılan girdi fiyatlarının azalması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Çapraz fiyat talep esnekliğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep eğrilerinin eş anlı ve birbirine ters yönde, bununla birlikte arz eğrisinin sola ve talep eğrisinin sağa kaydığı; arz eğrisindeki kaymanın talep eğrisindeki kaymadan daha fazla olduğu bir durumda denge fiyat ve miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Birçok ikamesi bulunan yani ikame edilebilirlik derecesi yüksek bir malın talep esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Parasal gelirde ortaya çıkan yüzde değişme sonucunda talep miktarında meydana gelen yüzde değişmeye ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın