İktisada Giriş 1 Dersi 2019 – 2020 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin cevaplandırması gereken temel sorulardan biri değildir?
Diğer malların tüketim miktarlarının sabit olduğu durumda, tüketicinin tükettiği bir maldan elde ettiği toplam fayda artarken, tüketilen malın marjinal faydasının düşmesine ne ad verilir?
Bir kararın ya da eylemin marjinal fayda ve marjinal maliyetini dikkate alarak karar vermeye ne ad verilir?
Serbest piyasa ekonomisinin mekanizmasını "görünmez el" kavramı ile açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli bir zamandaki bir değişkenin farklı kategorilerinin grafiğine ne ad verilir?
Bir ihtiyacı gidermede birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?
Bir malın talebinde oluşan yüzde değişikliğin diğer malın fiyatındaki yüzde değişikliğe oranına ne ad verilir?
Diğer tüm değişkenler sabitken, tüketicilerin geliri arttığında talebi artan mallara ne ad verilir?
Diğer şartlar sabitken, aşağıdakilerden hangisindeki bir değişme aynı arz eğrisi üzerinde harekete yol açar?
Bir malın fiyatı 10 TL’den 8 TL’ye düştüğünde aynı malın talep edilen miktarı 10 birimden 16 birime yükseliyorsa bu mala ilişkin talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?
Bir firmanın kasasından çıkan ve doğrudan muhasebe kayıtlarında yer alan maliyetlere ne ad verilir?
Kısa dönemde toplam maliyetin ürün miktarına bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde bir firmanın üretim miktarını bir birim daha artırmak istediğinde toplam maliyetinin nasıl değişeceğini gösterir?
Uzun dönem üretimde; çıktı artış oranı, girdi artış oranından fazla ise aşağıdakilerden hangisinin varlığı söz konusudur?
Bir firmanın kâr maksimizasyonu için genel kural aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin kapsamına giren konulardan biridir?
Üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi halinde bir ekonominin üretebileceği mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?
Monetarizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Ekonomik dalgalanmaların daralma ve durgunluk dönemlerinde toplam talepteki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir?
Sabit kur sisteminde resmi makamlarca ülke parasının değerinin diğer ülke paraları karşısında düşürülmesine ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın