İktisada Giriş 1 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı bir tüketim malıdır?
Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Sınırsız isteklerin sınırlı olan kaynaklarla karşı karşıya kalması aşağıdakilerden hangisini gündeme getirir?
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
Toprağın kullanımı karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir?
Tipik bir talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni nedir?
Tüketicinin geliri artarken X malına olan talep azalıyorsa X malı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bir mal piyasası dengede iken, o malın talebinin sol-aşağıya paralel bir şekilde kayması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A malına ilişkin hem arz hem de talep eğrisinin sola kayması ancak arz eğrisindeki kaymanın talep eğrisindeki kaymadan daha fazla olması durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi bir mala yönelik talep eğrisi üzerinde harekete neden olur?
Talep eğrisinin fiyat eksenine paralel olduğu durumda talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır ?
Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir?
A marka bilgisayarın fiyatında görülen %20 düzeyindeki bir düşüş sonrasında bu bilgisayardan satılan miktarın %10 artması durumunda bu bilgisayar için talebin fiyat esnekliği kaçtır?
Aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisi ikame mallara bir örnektir?
Hem fiyat hem de miktar eksenini kesen doğrusal bir talep eğrisi üzerinde hangi noktada, esneklik 1 değerini alır?
Azalan marjinal fayda varsayımı altında toplam faydanın maksimum olduğu noktada marjinal fayda aşağıdaki değerlerden hangisini alır?
Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir?
Bir firma üretimde kullandığı üretim faktörlerini %5 oranında artırmış ve bu artış karşısında firmanın toplam çıktısı sadece %1 kadar artmışsa, bu firmanın karşı karşıya olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi diğer üretim faktörlerinin miktarı sabitken bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarının artırılması durumunda, her ilave birimin sağladığı ürün miktarının azaldığını ifade eder?
Faydasını maksimize eden bir tüketicinin dondurma ve bisküvi tüketmesi durumunda bu tüketici için her iki ürünün de marjinal faydasının aynı olduğu biliniyorsa, dondurmanın birim fiyatının 5 Türk Lirası olduğu koşulda bisküvinin birim fiyatı kaç Türk Lirası olmalıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın