İktisada Giriş 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olan ancak fiziki varlığı olmayan ürünlere ne ad verilir?
Bir iktisadi olguyu etkileyen çok sayıda faktörden yalnız bir tanesinin değiştiği, diğer faktörlerin değişmediği varsayımına ne ad verilir?

Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
İktisadi düşünme tarzında marjinal analizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İktisadi sorunların analiz edilmesinde kullanılan bilimsel yöntemin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli bir seçimin sağladığı fayda, bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa ve sonuçta refah düzeyi artıyorsa, söz konusu seçime ne ad verilir?
Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda, toplam faydada ortaya çıkan değişmeye ne ad verilir?
Bir mal tüketen tüketici, net toplam faydayı maksimize edeceği varsayıldığında, dengeye nasıl ulaşır?
Sayısalcılar, faydanın ölçü birimi olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır?
Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen teğetlerin eğiminin negatif işaretlisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Veri fiyat düzeyinde arz edilen miktarın talep edilen miktardan fazla olmasına ne ad verilir?
I. Girdi fiyatlarının değişmesi
II.Teknolojik ilerleme
III. Malın fiyatının değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri arz eğrisini kaymasına neden olur?

Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Piyasadaki firma sayısının azalması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep eğrilerinin; eş anlı olarak ve aynı miktarda sağa kaydığı bir durumda denge fiyat ve miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Piyasada bulunan A malının fiyat değişimleri karşısında; tüketicilerin bu maldan talep ettikleri miktarda hiçbir değişiklik olmuyorsa, tüketicilerin A malına ilişkin talepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bir malın fiyatı %13 arttığında talep edilen miktarı %52 azalıyorsa, söz konusu mala ait talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?
Gelir arttığında talebi artan mallara ne ad verilir?
Çapraz fiyat talep esnekliği pozitif olan mallar nasıl mallardır?

Çeşitli esneklik düzeylerine sahip talep eğrilerinin gösterildiği yukarıdaki grafikte, en düşük esnekliğe sahip talep eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın