İktisada Giriş 1 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Kapitalist sistemde aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla hangi malların ne miktarda, nasıl ve kimin için üretileceği sorularının yanıtları verilir?
Günümüzde yaygın olarak kullanılan iktisat tanımı aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından geliştirilmiştir?
Bir ekonomideki iktisadi kaynakların, ekonomideki alternatif kullanımlara tamamen adapte olamamasının sonucu iktisat biliminde aşağıdaki olgulardan hangisi ortaya çıkmıştır?
Bir mal veya hizmetin bir isteği giderme özelliğine ne ad verilir?
Fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin ÖTV vergilerini artırmasının üretici arz eğrisinde ne gibi bir değişiklik yaratması beklenir?
Bir malın piyasa talebi veri iken, arzdaki artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Bir malın arzı ve talebi aynı miktarda artıyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Piyasa dengesi arz ve talebin kesişme noktası ile belirlenir. Piyasa dengesinin değişmesine aşağıdakilerden hangisi neden olur?
Bir mal düşük malsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini belirleyen etmenlerden biridir?
X ve Y gibi iki mal arasındaki çapraz talep esnekliği -2,5 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Arz esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bilgisayar fiyatında %25 artış olmasına karşın bilgisayara olan talepte %5 azalma görülmüştür. Buna göre, bilgisayar talebinin fiyat esnekliği kaçtır?
Insülin kullanma zorunluluğu olan diyabetik bir hasta için insülin talebinin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?
Bay N, çok susadığı için 5 litrelik su satın almış ve içmeye başlamıştır. N’nin her bir litreden sağladığı marjinal fayda sırasıyla 16, 14, 8, 2 ve -6’dır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Su-Elmas paradoksu, suyun çok önemli bir kaynak olmasına rağmen çok ucuz bir ürün olarak kalmasını; buna rağmen elmasın insan hayatına hiçbir katkıda bulunmamasına rağmen çok değerli olmasını anlatmaktadır.

Buna göre, su-elmas paradoksunun geçerli olduğu bir ortamda fiyatların temel belirleyicisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydayı ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisinde azalan marjinal fayda söz konusu olmaz?
Aşağıdakilerden hangisi tipik bir tüketicinin, iktisadi açıdan rasyonel davranışına bir örnektir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın