İktisada Giriş 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Faydanın ölçülebileceğini öne süren, faydayı ölçmek için “util” adı verilen bir birim ya da doğrudan parayı kullanan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir mal veya hizmetin fiyatının değişmesi karşısında tüketiciler tarafından talep edilen mal ve hizmet miktarında hiçbir değişiklik olmamasını ifade eder?
Veri bir fiyat düzeyinde arz edilen mal miktarının talep edilen mal miktarından fazla olması durumuna ne ad verilir?
Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli ürün bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
Belirli bir zaman diliminde, farklı fiyat düzeylerinde piyasada etkileşimde bulunan tüm tüketicilerin talep ettikleri mal miktarlarını gösteren tabloya ne ad verilir?
İktisadi düşünme tarzında marjinal analizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Parasal gelirde ortaya çıkan yüzde değişme sonucunda talep miktarında meydana gelen yüzde değişmeye ne ad verilir?
I. İşgücü
II. Sermaye
III. Toprak
IV. Yasalar

Yukarıdakilerden hangileri iktisadi açıdan kaynak niteliğindedir?
İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetleri üretip satışa sunan ekonomik birime ne ad verilir?
Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatı 7 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 42 ise marjinal ürün hasılası kaç TL'dir?
Hammadde veya ara mallarını üretim sürecinden geçirerek onların fiziksel şekil ve görünümünü değiştirip yeni bir ürün elde etme işlemine ne ad verilir?
Devletin mal ve hizmet miktarını sınırlayarak, tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırması yönündeki politikaya ne ad verilir?
Belli bir miktar üzerinden alınan ve miktarsal vergiler olarak da tanımlanan vergilere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisini ifade eder?
Tam rekabet piyasasının mobilite koşulu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasındaki firmalara kısmi monopol gücü kazandırır?
Monopolcü firmanın, ürettiği her bir birim malı ayrı ayrı mümkün olabilecek en yüksek fiyattan satması şeklindeki fiyat farklılaştırmasına ne ad verilir?
Standartize edilmiş bir ürünün çok sayıda firma tarafından üretildiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir piyasaya veya uzmanlık alanına giriş için devlet tarafından yapılan düzenlemelere ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın