İktisada Giriş 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi üreticilerin fiyat değişmelerine karşı duyarlılığını ölçer?
Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalara ne ad verilir?
Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda, toplam faydada ortaya çıkan değişmeye ne ad verilir?
Veri bir fiyat düzeyinde arz edilen mal miktarının talep edilen mal miktarından fazla olması durumuna ne ad verilir?
Tercih yapmak ya da karar almak zorunda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesine ne ad verilir?
Çapraz fiyat talep esnekliğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Gelir artıkça talebi azalan ve gelir azaldıkça talebi artan mallara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi, diğer faktörler sabit iken, yüksek fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet miktarının az olduğunu; düşük fiyat düzeylerinde ise talep edilen mal ve hizmet miktarının yüksek olduğunu ifade eder?
Serbest piyasa sistemine genellikle ne ad verilir?
Alıcı ve satıcıların karşı karşıya gelerek değişim işlemini gerçekleştirdikleri ortama ne ad verilir?
Devletin mal ve hizmet miktarını sınırlayarak, tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırması yönündeki politikaya ne ad verilir?
Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda ölçek eğrisi olarak adlandırılır?
Üretimde kullanılan emek miktarının 4 birim ve emeğin toplam fiziksel ürününün 92 birim olduğu durumda emeğin ortalama fiziksel ürün değeri (APPL) kaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi firmanın uzun dönem denge koşulunu ifade eder?
Ölçek ekonomileri sonucunda oluşan monopole ne ad verilir?
Oligopol piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Monopolcü firma ürettiği malın ilk 25 birimini 50 TL’den, sonraki 25 birimini 40 TL’den ve daha sonraki 25 birimini de 30 TL’den satıyorsa aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisini uygulamaktadır?
Sabit maliyetli endüstrilerde uzun dönem arz eğrisinin esnekliği nasıldır?
Tam rekabetçi firmanın uzun dönemdeki üretiminin, uzun dönem ATC eğrisinin minimum noktasında gerçekleşmesine ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın