İktisada Giriş 1 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi mal değildir?
Tüketicilerin, isteklerini karşılamakta doğrudan kullandıkları ve kullandıklarında yok olan mallara ne ad verilir?
Toprağın kullanımı karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir?
Normatif iktisat aşağıdakilerden hangisini inceler?
Aşağıdakilerden hangisi ikâme mallara örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi, bir malın fiyatı arttığında, hem söz konusu maldan hem de diğer mallardan satın alınabilecek miktarların azalacağını ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur?
A malının piyasasında seçilen fiyat, denge fiyatının altında kalırsa aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?
Gelir arttığında talebi azalan mallara ne ad verilir?
Bir talep eğrisinin fiyat eksenine paralel bir doğru olması durumunda talebin fiyat esnekliğinin değeri nedir?
A firmasının ürettiği battaniyelerin fiyatının kışın da gelmesiyle birlikte yüzde 25 artması ve firmanın da üretimini yüzde 5 artırması durumunda, söz konusu mala ait arz esnekliği yüzde kaç olur?
Arz esnekliğini belirleyen faktörler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Aşağıdaki durumlardan hangisi bir mal için talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğunu gösterir?
Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürünün piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Aşağıdakilerden hangisi diğer üretim faktörlerinin miktarı sabitken bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarının artırılması durumunda, her ilave birimin sağladığı ürün miktarının azaldığını ifade eder?
Azalan marjinal fayda varsayımı altında, aşağıdaki durumlardan hangisinde toplam fayda maksimum olur?
Emeğin marjinal fiziki ürününün sıfır olduğu noktada toplam fiziki ürün ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın