İdare Hukuku Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdaki ifadelerden hangisi merkezden yönetimin yararlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişki hiyerarşi ilişkisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesi gereğince merkezi idare adına işlem yapma yetkisine sahiptir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi hukuk devletinin gereklerinden biridir?
İdari vesayet yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Mahalli idarelerin kendi aralarında birlik kurmaları için aşağıdakilerden hangisinin izni gereklidir?
İlçe kurma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır?
Bakan yardımcılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının idari görevlerden biri değildir?
Yetki devrine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir idari makamın yetkilerini kullanması gerektiği amaçla değil, bir başka amaçla kullanması halinde ortaya çıkan hukuka aykırılık haline ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi çelişme usulünün uygulandığı işlemlerden biridir?
İdareye tamamıyla yabancı veya idare adına irade açıklamaya yetkili olmayan bir kimse tarafından yapılan işlemlerde ortaya çıkan hukuka aykırılık nasıl adlandırılır?
Bakanlar Kurulunun yürürlükteki bir tüzükte değişiklik yapması veya onu yürürlükten kaldırması için Danıştayın incelemesinden geçirme koşulunu yerine getirmesi zorunluluğu aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Aşağıdakilerden hangisi Resmi Gazetede yayımlanması gereken yönetmeliklerden biri değildir?
Olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerini çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenebilecek konulardan biridir?
Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisinin yargısal denetimi Danıştayda yapılmaz?
Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın