İdare Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisine karşı yargı yolu açıktır?
Aşağıdakilerden hangisi kanuna dayanma ilkesinin istisnalarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu gücü ayrıcalık ve yükümlülüklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi idari vesayetin özelliklerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi bakanların yetki devri yoluyla devredebileceği yetkilerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi başkentteki yardımcı kuruluşların ortak özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi taşra teşkilatına yön veren anayasal ilkelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının idari nitelikteki görev ve yetkilerinden biri değildir?
Belediye Kanununun 23. maddesine göre belediye meclisi kararlarının kesinleşmesi süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin bazı usul kurallarına bağlanmasının yararlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kanunla öngörülmedikçe ilga edilemez?
Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk karinesinin sonuçlarından biri değildir?
Yetki ve imza devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Mezun olan öğrenciye diploma verilmesi işlemi içeriğine göre aşağıdaki tasniflerden hangisine girer?
Adsız düzenleyici işlemler aşağıdakilerden hangisinin hukuki rejimine tabidir?
Bir kamu hizmetinin, bu hizmetten yararlananlardan alacağı ücret karşılığında, kendi kar ve zararına bir özel hukuk kişisi tarafından kurulması ve belli bir süre işletilmesi amacıyla bu kişiyle bir kamu idaresi arasında yapılan sözleşmeye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisinde Cumhurbaşkanı imzası yoktur?
Aşağıdakilerden hangisi bir yönetmeliğin Resmi Gazetede yayınlanıp yayınlanmaması gerektiğine dair nihai kararı verecek olan makamdır?
Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın