İdare Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi idari vesayetin özelliklerinden biridir?
RTÜK aşağıdakilerden hangisinin ilişkili kuruluşudur?
Belediye meclisi kararı ne tür bir işlemdir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin adsız düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
Özel hukuk kişisinin kamu idaresi ile yaptığı sözleşme uyarınca götürü bir gelir karşılığında kamu hizmetini işletmesi usulü aşağıdakilerden hangisidir?
İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerde ve belediye sınırları içinde olmakla birlikte polis teşkilatı kurulmamış yerlerde görevli genel idari kolluk personeli aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu hizmetlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamlarından biri değildir?
İmtiyaz sözleşmesi yapılmasından önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünün alınması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir?
Kalkınma planlarında yer alan ve özel meslek bilgisine ihtiyaç duyulan geçici işlerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Kamulaştırmalarda malikin geri alma hakkını hakkın doğmasından itibaren ne kadar süre içinde kullanması gerekir?
Aylıktan kesme cezası vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Kamu tüzel kişilerinin mülkiyetindeki kamu yararına tahsis edilmemiş mallara ne ad verilir?
İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için zarara uğrayan kişinin dava açmadan önce idareye başvurarak uğradığı zararın karşılanmasını istemesi zorunluluğuna ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunu azaltan veya kaldıran hallerden biri değildir?
İdarenin idari işlemlerinden doğan zararların tazmini için açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?
Önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan, idarenin faaliyetleri içinde bulunan olaylara ne ad verilir?
Bir yıl süren köprü inşaatı nedeniyle trafiğe kapatılan cadde üzerinde bulunan lokantanın sahibi müşteri kaybından dolayı uğradığı zararın tazmini için açacağı davada hangi hukuki esasa dayanabilir?
Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluğun doğması için aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın