İdare Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

İdare hukukunda tarafların serbest iradeleri ile belirledikleri hukuki ilişkiler yerine önceden kurallarla belirlenmiş genel hukuki durumların var olması idare hukukunun aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?
Hukuk devleti ilkesinin benimsenmesinden önce idarenin faaliyetleri dolayısıyla hakları ihlal edilen kişilerin yargısal yoldan mali karşılık elde etme imkânı hangi teorinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun yardımcı kaynaklarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin istisnaen sahip olduğu asli düzenleme yetkisinin örneklerinden biridir?
İdari fonksiyonun konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin üstlendiği milli kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümleri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki bağlı kuruluşlardan hangisinin ayrı bir tüzel kişiliği vardır?
Bakan yardımcılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nda yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görevlerinden biridir?
Belediye meclisi kararları, irade sayısı ve usulü bakımından ne tür bir idari işlemdir?
Bir idari makamın diğer bir idari makamın yetkili olduğu alanda işlem tesis etmesine ne ad verilir?
Bir idari işleme karşı dava açılmasının o işlemin uygulanmasını durdurmaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Aşağıdakilerden hangisi idari işlem değildir?
İdarenin hareketsizliğinin zımni ret işlemi sayılabilmesi için başvuruya kaç gün içinde cevap verilmemiş olması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerden biridir?
sözleşmeler 17. Aşağıdaki işlerden hangisi Kamu İhale Kanunu’na tabidir?
Aşağıdaki konulardan hangisi olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenebilir?
Tüzüklerin yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
Aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılan yönetmeliğin Cumhurbaşkanınca imzalanması gerekir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın