İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Ricardo’nun, ülkelerin en iyi ve en elverişli şartlarda ürettikleri malların üretiminde uzlaşmaları ve bütün imkânlarını bu malların üretimine harcamaları, buna karşılık en pahalı ve en zor şartlarda ürettikleri malların üretiminden vazgeçmeleri gerektiğini açıkladığı teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Modern sosyalist düşüncenin temeli aşağıdakilerden hangisidir?
İktisadi düşünce tarihini, yanlıştan doğruya giden doğrusal bir çizgi gibi değerlendiren iktisatçı grubu aşağıdakilerden hangisidir?
J.S Mill’in faydacılık konusunda etkilendiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Karl Marx’ın iktisadında, artı değer ve emeğin sömürüsü ile ilgili olarak, malların üretim koordinasyonunu sağlayan taraf aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomi terimi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Adam Smith’in görünmeyen el kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Temelde devlet müdahalesinin gerekliliğini savunan ve devleti ekonomik aktivitede denetleyici, düzenleyici ve yeri geldiğinde düzeltici bir güç olarak ele alan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Fransız merkantilizminin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi liberal fikir adamlarından biri değildir?
Monetarizmde Konjonktürel dalgalanmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Bilimsel Araştırma Programları Yaklaşımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi Eski Çağ toplamlarının özelliklerinden biri değildir?
Ütopik sosyalistlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Karl Marx’a göre, kapitalist sistemin dinamik elementi aşağıdakilerden hangisidir?
Genel olarak insanın kendi yaşamını düzenlemesini yeniden gündeme alan ve hem düşüncenin hem de toplumsal yaşamın köklü değişimlere uğrayacağı bir sürecin felsefi başlatıcısı olan hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Karl Marx’a göre ekonomik dalgalanmaların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hem toplumda hem de ekonomide doğal düzenin olduğunu savunan görüştür?
19, Merkantilist dönemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyüs’e ait bir düşünce değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın