İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Değerin yalnızca nihai düzeydeki faydaya bağlı olduğunu savunarak emek-değer teorisine itiraz eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ekonomide en az bir kişinin durumunu kötüleştirmeden başka birinin durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmayacağı, en etkin kaynak dağılımı durumuna ne ad verilir?
Absolutist yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Değişik düşünce, ekol, sistem veya düşünürlerin en iyi veya en doğru olduğu varsayılan düşüncelerinin, ait oldukları bütünlükten soyutlanarak bir araya getirilmesine ne ad verilir?
Tarihte ilk defa sistemli bir biçimde devletlerin, sömürgecilik faaliyetleri içine katıldığı daha da ileri gidilerek korsanlığı bile meşru gördükleri düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Bilginin pratik değeri üzerinde duran ve alternatif düşünceler arasında seçim yapılabilmesinde kullanılabilecek tek ölçütün söz konusu düşünce tarzlarının pratik sonuçları ve sağlayacakları fayda olduğunu ileri süren yaklaşıma ne ad verilir?
Fiyatların yukarı doğru esnek fakat aşağı doğru katı ve esnek olmaması durumuna ne ad verilir?
Ekonomik durgunluk ile enflasyonun aynı anda yaşandığı, işsizlik ile enflasyonun aynı anda yaşandığı duruma ne ad verilir?
Daha önemli bir ihtiyaç varken malların daha az önemli ihtiyaçları karşılamak için kullanılmamasını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Bir yatırımcının varlıklarını, getirisi farklı alternatif yatırım şekilleri arasında nasıl dağıttığını inceleyen ve teoride, finansal varlıklarla reel varlıklar arasında sınırlı ikame ilişkisi olduğunu varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomi politikası otoritelerinin işsizliği, doğal işsizlik oranının altına çekmek için toplam talebi uyarmaları yönündeki politikalarının stagflasyona neden olduğunu savunan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Friedman’ın ekonomik önerilerinden biri değildir?
Gösterişçi tüketimde bir mal veya hizmetin faydası, sahip olduğu niteliklerden değil, kişinin ahm gücünün yüksekliğini yansıtarak başkalarına gösteriş yapmanın verdiği hazdan kaynaklandığını savunan düşür aşağıdakilerden hangisidr?
Canlıların evrimi ile toplumsal gelişim süreçleri arasında paralellik kurarak biyolojik evrim kuramı yardımıyla, toplumsal gelişim sürecini açıklamaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Keynes’in düşüncelerinden biri değildir?
VValras’a göre, ekonominin tüm kesimleri ile ekonomik birimlerin ürettiği mal ve hizmetlerin arz, talep ve fiyatlarının birbiriyle tutarlı olması, bir eksiklik veya fazlalık olmaması durumuna ne ad verilir?
Doğal Özgürlükler Modeli adı altında toplanan özgürlük, rekabet ve kişisel çıkar ilkelerine dayalı, çağdaşı olan veya daha sonra gelen birçok iktisatçının da katkıda bulunduğu klasik iktisat modeli aşağıdakilerden hangisine aittir?
Friedman’ın Para Talebi aşağıdakilerden hangisidir?
Fonksiyonu 19. Özel mülkiyetin toplumsal üretim için gerekli olduğunu savunan, fikirlerinin Marx başta olmak üzere pozitivizm ve sosyoloji dallarını da içine alan pek çok düşünceyi etkilediği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
I. İnsanlarda mübadele eğilimliliğinin bulunması
II. Yeterli bir sermaye birikiminin olması
III. Sanayi sektörünün gelişmiş olması

Smith’e göre yukarıdakilerden hangileri iş bölümünün doğmasının nedenlerinden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın