İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

“Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye” ne ad verilir?
4857 Sayılı İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu iş hukukunun hangi kaynakları arasında yer alır?
Aşağıdaki kanunlardan hangisi Cumhuriyet Öncesi dönemde çıkarılmıştır?
Birlikleri Hakkında Kanun 5. Uluslararası Çalışma Örgütü hangi antlaşma ile kurulmuştur?
İş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından biri değildir?
Türk Hukukunda sadakat borcunun temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin özellikleri arasında yer almaz?
Deneme süreli iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?
İşveren tarafından işçinin yaptığı işten duyulan memnuniyeti göstermek için ya da yeni yıl, evlenme gibi bazı özel nedenlerle verilen ek ödeme aşağıdakilerden hangisidir?
Taşınmaz inşaatında çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmemesi halinde ücretleri ödeninceye kadar inşaat üzerine ipotek koydurma hakları aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi ücretin uzunluk, parça sayısı, ağırlık ve büyüklük gibi birimler esas alınarak belirlendiği ücret türüdür?
18 yaşından küçük çocukların bar, kabare, dans salonu, kahve, gazino ve hamamlarda çalıştırılmasının yasak olması aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?
“Bildirim şartına uymayan işverenin bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ödemek zorunda olduğu tazminata” ne ad verilir?
Aşağıdaki hallerden hangisinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz?
Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin genel sebeple sona erme hallerinden biridir?
İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, işveren tarafından işten ayrılan işçiye verilen, işinin türünün ne olduğunu ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli sebebe dayalı olarak sona erdirilebileceği, işçinin yetersizliğinden kaynaklanan bir sebeptir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın