İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Kitap pazarlamacısının, sattığı her kitap setinin fiyatından sabit bir tutar alması aşağıdaki ücret türlerinden hangisine bir örnektir?
İşveren adına hareket eden; işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin iptal edilme nedenlerinden biridir?
İş Kanunu'na göre, nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere ne ad verilir?
Çerçeve sözleşme en az ne kadar süre için yapılır?
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, bir iş yerinin girdiği iş kolunun saptanmasında aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Sendikalarda dış denetim yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı çözüm yollarından hangisinde, uyuşmazlıklar hakem yoluyla çözümlenir ve hakemin verdiği kararlar tarafları bağlayıcıdır?
Aşağıdaki durumlardan hangisi sendika üyeliğinin askıda kalmasına yol açar?
Toplu iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sendika ve konfederasyonlar, nakit mevcutlarının yüzde kaçından fazla olmamak şartıyla sanayi ve ticaret kurumlarına yatırım yapabilir?
Tarafların anlaşması üzerine, bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu iş yerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılan toplu iş sözleşmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kollarından biri değildir?
4/1-a ve 4/1-b sigortalılarında, çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçını kaybedenler malul sayılırlar?
Devletçe bakılma tekniğinin finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortalısı değildir?
Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşıyan organı aşağıdakilerden hangisidir?
Malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması imkânı olmayan sigortalılara bazı şartları yerine getirmişlerse, kendileri için ödenen veya bildirilen primlerin toplu para olarak geri verilmesine ne ad verilir?
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın