İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

İşten ayrılan işçinin haklarının, işverende kalmadığı ve elde edildiği hususunun işçi tarafından tanındığını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
600 işçinin çalıştığı özel sektöre ait iş yerinde kaç tane engelli işçi çalıştırılması gerekir?
Çalışma belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Ücretin ödeme gününden itibaren kaç gün içinde mücbir bir sebep dışında ödenmemesi halinde işçi, İşgörme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir?
İş yeri uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tek işçiyle tek işveren arasında ferden kurulan iş ilişkilerini konu alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından biri değildir?
İş Kanunu kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren yahut işyerini kapatan işveren; işyeri ve çalıştırdığı işçilere ait bilgileri ne kadar sürede Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdür?
Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere ne ad verilir?
İşçinin alacağı ücretin parça sayısı, uzunluk, ağırlık ve büyüklük gibi birimler esas alınarak belirlendiği ücret türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların zorunlu organlarından biri değildir?
Çerçeve sözleşme en çok kaç yıl için yapılır?
Aşağıdakilerden hangisi sendikalar için amaca yönelik yasaklar arasında yer alır?
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşıyan organı aşağıdakilerden hangisidir?
Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yalnız genel sağlık sigortasına tabi olanların genel sağlık sigortası primi, genel olarak prime esas kazancın yüzde kaçıdır?
Malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması imkânı olmayan sigortalılara bazı şartları yerine getirmişlerse, kendileri için ödenen veya bildirilen primlerin toplu para olarak geri verilmesine ne ad verilir?
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan; son üç yıl içinde 1080 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere kaç gün süre boyunca işsizlik ödeneği verilir?
I. Tasarruf
II. Sosyal sigorta
III. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler
IV. Devletçe bakılma

Yukarıdakilerden hangileri modern sosyal güvenlik teknikleri arasında yer alır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın