Makro İktisat Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Ekonomik büyümeyi ifade eden gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
Bir yıl önce 2.2 Türk Lirası olan Avro bir yıl sonra 2.42 Türk Lirası olmuştur. Buna göre nominal kurdaki değişme yüzde kaçtır?
Piyasa ekonomilerinin otomatik olarak tam istihdama yöneleceği şeklindeki Klasik öngörüyü reddeden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Cari piyasa koşullarında kredi talebinin kredi arzını aşması olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Banknot olarak adlandırılan ve bankalarca ihraç edilen kağıtları elinde bulundurana, kağıdı çıkaran bankalar, üzerinde yazan miktarda altın ve gümüşü ödemeyi taahhüt ettikleri para aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisini sağa kaydırmaz?
Likidite tuzağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Farklı fiyat düzeylerinde, ekonomideki bütün firmaların arz etmeyi planladıkları hasıla miktarlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Kredi kartı uygulamasının yaygınlaşması durumu aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Lucas’ın eksik bilgi modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi iş tayınlamasının nedenlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi toplam arz ve toplam talep eğrilerinde meydana gelen bir değişmenin etkisini göstermez?
İşsizlikle enflasyon arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?
Bir ekonomide işsizlik oranı hesaplanırken aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır?
Firmaların piyasa ücret düzeyinin üzerinde bir ücret ödeyerek işten ayrılma oranlarını ve eğitme maliyetlerini azaltacağını iddia eden model aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi iş arayan bir kişinin, iş arama süreci uzadıkça rezervasyon ücretinin azalmasının nedenlerinden biri değildir?
Toplam iktisadi faaliyetin ortalama büyüme patikasını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi etkin ücret teorisinin varsayımlarından biri değildir?
Para stokundaki değişmelerin konjonktürel dalgalanmaların ana sebebi olduğunu söyleyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın