Makro İktisat Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki tüm firmaların her bir reel sermaye maliyetinde kullanmak istedikleri sermaye miktarlarının toplamını gösterir?
Tüketimin gelire bağlı kısmına ne ad verilir?
Enflasyon hesaplama yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi paranın taşıması gereken özelliklerinden biri değildir?
Keynesci aralık olarak da adlandırılan LM eğrisinin yatay olduğu varsayımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
AD eğrisinin eğimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sola kaydıran nedenlerden biri değildir?
Ödemeler bilançosundaki hesaplara ilişkin genel dengenin sağlandığını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesyen toplam arz eğrisinin varlığında aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?
Para talebinin faize duyarlılığı küçüldükçe LM eğrisinin eğimi nasıl değişir?
Her bir fiyat düzeyinde para ve mal piyasalarının dengede olduğu hasıla düzeylerini gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi AS eğrisinin pozitif eğimli oluşunu açıklayan modellerden biri değildir?
Kısa ve uzun dönem arz eğrilerinin yanlış algılamalar nedeniyle birbirinden farklı olduğunu varsayan model aşağıdakilerden hangisidir?
İş aramayı bırakmış ve bu yüzden işgücü içerisinde yer almayan işsiz kişiye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi beklenmeyen enflasyonun etkileri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi Reel Konjonktür Teorisi (RBC) ile ilgili öne sürülen önermelerden biri değildir?
Rezervasyon ücreti aşağıdakilerden hangisine eşittir?
İş arayan bir kişinin optimal iş arama süresi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Aşağıdakilerden hangisi konjonktür kavramının tanımı içerisinde bulunan unsurlardan biri değildir?
Bir değişkenin dip ve zirve noktaları, konjonktür hareketinin dip ve zirve noktaları ile aynı anda gerçekleşiyorsa bu değişkene ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın