Makro İktisat Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

J. M. Keynes’in bir anlamda klasik iktisadı tersine çeviren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
Makroekonomi alanındaki ilk eser aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi paranın nötr olmasını ifade eder?
MPL (Emeğin marjinal ürünü)’nin w (reel ücret) ’nin üzerinde olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Klasik ekonominin temel varsayımlarından olan tam esnek fiyatlar ve ücretler aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?
Klasik iktisadın para arzı ile fiyat düzeyini ilişkilendiren yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Piyasaların sürekli olarak temizlenmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
GSMH’den amortismanların çıkarılması ile elde edilen gelire ne ad verilir?
Üretim faktörlerinin fiili olarak üretim sürecinde kullanılmasına ne ad verilir?
Planlanan otonom harcamalarda ortaya çıkan bir artışın denge gelir düzeyi üzerindeki etkisinin boyutu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Aşağıdakilerden hangisi doğrusal olmayan tüketim fonksiyonunun temel özelliklerinden biri değildir?
Ekonomideki tüm firmaların her bir reel sermaye maliyetinde kullanmak istedikleri sermaye miktarlarının toplamına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının yaptığı M3 para arzı tanımı içerisinde yer alan değişkenlerden biri değildir?
Paranın farklı yerlerdeki alışverişlerde kolaylıkla transfer edilebilmesi paranın aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
Toplam gelirin tüketime harcanan oranını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi para politikası yoluyla ulaşılmaya çalışılan nihai hedefler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi bir dönemde yapılan toplam yatırımları gösterir?
Gelirdeki bir birimlik artışın tüketime giden kısmını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Banknot olarak adlandırılan ve bankalarca ihraç edilen kağıtları elinde bulundurana, banknotu çıkaran bankanın üzerinde yazan miktarda altın ve gümüşü ödemeyi taahhüt ettikleri para türü aşağıdakilerden hangisidir?
Paranın işlem amaçlı kullanımını gösteren parasal büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın