Yönetim ve Organizasyon Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin entelektüel özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yöneltme sisteminin şartlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ürün temeline göre bölümlere ayırmanın sakıncalarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi organizasyondaki mevki ile kazanılmış ve o mevkideki kişi tarafından kullanılan güç çeşididir?
Aşağıdakilerden hangisi etkileşimci liderliğin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi liderlik-yöneticilik kavramları arasındaki farklardan biri değildir?
Karizmatik liderlikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi liderin otoritesini ifade eden güç kaynağıdır?
Yeni gelen ya da yer değiştiren işgörenlere her konuda yardımcı olan ve yeterli bilgileri veren bir yönetici güdülemede hangi özendirme aracını kullanıyordur?
Aşağıdakiler hangisi olaylara, kişilere ve kişiliklere göre değişkenlik gösterdiği için oldukça karmaşık olan güdüleme çeşididir?
İşgörenin ortaya koyduğu ve yönetimin hoşlanmadığı yanlış davranışa son vermesi halinde, nezaretçinin de işgöreni azarlama ve rahatsız etme eylemine son vermesi durumu hangi tür pekiştirmeye örnek olarak verilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi güdülemenin çalışanlar bakımından sağladığı yararlardan biri değildir?
Çatışmalar ortaya çıkış şekli açısından incelendiğinde, fark edilmeye başlandığı ancak çatışmanın habercisi veya ön sinyalleri gibi düşünüldüğü aşamaya ne ad verilmektedir?
Örgütsel çatışmanın çözülmesi stratejilerinden biri olan kaybet-kaybet stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmaya ilişkin modern yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkış şekli açısından çatışma türleri sınıflamasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayan ve işletmelerin rakiplerine oranla en iyi yaptığı işi temsil eden kavramdır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmede çalışan bireylerin bilgi, yetenek, tecrübe ve yetkinliklerinin toplamını ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi öğrenen organizasyonların özellikleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin boyutları arasında yer almaz?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın