Yönetim ve Organizasyon Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin temel ilkelerinden biri değildir?
Örgütte çalışanların, örgütte istenen sonuçlara ulaşılması için gerekli davranışları göstermeleri yönetimin aşağıdaki amaçlarından hangisini oluşturur?
Aşağıdakilerden hangisi yönetsel beceriler; teknik beceri, haberleşme becerisi, insan ilişkileri becerisi, analitik beceri, karar verme becerisi ve kavramsal beceri gibi becerilere sahip olan yönetici düzeyini ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecini oluşturan bileşenlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin üç evresini doğru şekilde ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilere rahatça denetleyebileceği sayıda ast bağlanmasını içeren örgütlenme ilkesidir?
Aşağıdakilerden hangisi planlamanın aşamaları arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetinin ilk fonksiyonudur?
Aşağıdakilerden hangisi örgütlenme ilkelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel hiyerarşik emir-komuta zincirinin yerini merkez işletme ve alt yükleniciler arasındaki yatay ilişkilerin aldığı yapıları ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi uzmanlaşmış işleri, geleneksel işletme fonksiyonlarına göre gruplandıran örgütsel yapıyı ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi müşteri temeline göre bölümlere ayırmanın temel yararlarından biridir?
Faaliyetler ve faaliyet grupları ile amaçlar ve araçlar arasında uyum sağlama çabası örgütlerde bölümlere ayırma ilkelerinden hangisinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlara göre bölümlere ayırmanın temel faydalarından biri değildir?
Ürün temeline göre bölümlere ayırma hanai tür işletmeler arasında yaygındır?
Aşağıdakilerden hangisi yönetsel yetkinin kaynağını açıklayan teorilerden biridir?
Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir kişinin başkasını kendi isteği doğrultusunda davranışa yönlendirebilme yeteneğini ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi yetki kavramının özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi danışmanlık yapma gücünü temsil eden yetki türüdür?
Aşağıdaki kavramlardan hangisi kişinin sahip olduğu eğitim düzeyi, tecrübe, özel yetenek, gibi bireysel yetkinliklerle başkalarını etkileme gücünü ifade eder?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın