Yönetim ve Organizasyon Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

İşletmede farklı uzmanlıklar isteyen işlerin belirlenerek, bunlardan her birinin bir yöneticinin yönetimine verilmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecini oluşturan bileşenlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi planlamanın özelliklerinden biri değildir?
Mevcut gerçekler ile gelecekte beklenen koşulları birleştirerek işletme için arzu edilen bir gelecek imajı yaratılmasına ne ad verilir?
Fonksiyonel açıdan ilgili ve aynı amaca yönelmiş kısımların bir bölümde toplanmasını sağlayan bölümlere ayırma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlara göre bölümlere ayırmanın temel faydalarından biri değildir?
Yöneticinin uzmanlık alanı ile ilgili çalıştığı bölümün dışında bir başka bölüme kendi bölümünün işleri ile ilgili neleri ne zaman ve nasıl yapacakları konusunda karar verme ve bu kararları diğer bölümün yöneticisine iletme yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Yetkinin kaynağının aşağıdan yukarıya doğru astların üstlerini benimseyip kabul etmeleri sonucu gerçekleştiğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Başarılı grupları inceleyerek liderlik davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmış olan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi etkileşimci liderliğin özelliklerinden biri değildir?
Örgütsel hiyerarşiden kaynaklanan ve lidere örgüt içerisindeki statüsünden gelen otoriteyi ifade eden güç aşağıdakilerden hangisidir?
Örgütte bir sorunun veya aksiliğin ortaya çıkması durumunda, bunları bertaraf etmek için hemen harekete geçtiği etkileşimci liderlik boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Örgütlerde güdülemeye yönelik uygulamaların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Güdüleme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in hijyen faktörlerinden biri değildir?
Karar verme aşamasında olan bireyin karşılaştığı çatışma aşağıdakilerden hangisidir?
March ve Simon’un geliştirdiği iki seçenekli bir seçim durumunda her seçeneklere değer vererek oluşan çatışma tiplendirilmesinde iyi ve kötü seçeneklerin yarattığı çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmada geleneksel yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?
İşletmelerde genellikle kurumsal sosyal sorumluluk kararlarını alan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
Entellektüel sermayenin öğeleri aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın