Yönetim ve Organizasyon Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinin üç evresinden biridir?
Planı ortaya çıkarmak için yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
Hedefleri koymayı ve prosedürleri, kuralları, takvimleri ve bütçeleri geliştirmeyi kapsayan planlama aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmenin temel ilkelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden biri değildir?
Bir kimseye veya kurula verilen özel göreve ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi yöneltme işleminin etkin yapılmasını etkileyen kavramlardan biridir?
İşleri ve görevleri niteliklerine göre bir araya getiren geleneksel bölümlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?
Uzmanlaşmış işleri geleneksel işletme fonksiyonlarına göre gruplandıran örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Faaliyetler ve faaliyet grupları ile amaçlar ve araçlar arasında uyum sağlama çabası örgütlere ayırma ilkelerinden hangisinde yer alır?
Kabileler, klanlar, ordu ve tarım çalışanları aşağıdaki bölümlendirme çeşitlerinden hangisine örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde bölümlere ayırma ilkelerinden biri değildir?
Bir örgüt içindeki rolleri, sorumlulukları ve ilişkileri resmi düzen içinde uygulayacak güçlü araç aşağıdakilerden hangisidir?
Bir organizasyonda güç sahibi kişinin etkileyebildiği bireylerin toplam sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bir organizasyonda emir verme ve iş yaptırma gücünü temsil eden yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?
Yetki kaynağının yukarıdan aşağıya doğru devredilerek ortaya çıkması görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Biçimsel organizasyonun hem temel dayanağı hem de yaptırımı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarına göre yetki türlerinden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın