Yönetim ve Organizasyon Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bir kişinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeden kaynaklanan güç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin karar verme rollerinden biri değildir?
Bir kişinin bir başkasını kendi istediği doğrultuda davranışa yönlendirebilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?
Aynı anda hem fonksiyonel hem de bölümsel yapının faydalarından yararlanan yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi güdülemeyi özendiren psiko-sosyal araçlardan biridir?
Tüm yönetim yetkisinin liderde bulunduğu liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
Mc Clelland’ın başarma ihtiyacı teorisinde yer alan ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi lideri yöneticiden ayıran özelliklerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi güdülemede kullanılan kapsam teorilerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi davranışsal liderlik teorilerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi güdülemeyi özendiren örgütsel-yönetsel araçlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Yol-Amaç Teorisi kapsamında ortaya çıkabilecek liderlik tarzlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın çalışan temelli olarak işletmeye sağladığı faydalardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi küçülme odaklı yaklaşımlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin boyutlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Senge'nin öğrenen örgütler için ortaya koyduğu disiplinlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel çatışmanın yararlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi çatışmada modern yaklaşımın özelliklerinden biridir?
Birden fazla üstün aynı asta emir vermesi durumunda ortaya çıkacak kişilerarası çatışma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Kişilerin birbirlerini yanlış anlamalarından ve iletişim bozukluklarından kaynaklanan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın