Yönetim ve Organizasyon Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Bir organizasyonda sahip olunan mevki ve yetki sonucu kazanılan güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bölümlendirme yaklaşımlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yönetim süreci kapsamında değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kontrol sürecinin evrelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi astları yönetmeyi, onları motive etmeyi eğitmeyi, onlarla iletişim kurmayı kapsayan yönetici rolüdür?
Fonksiyonel açıdan ilgili ve aynı amaca yönelmiş kısımların bir bölümde toplanmasını sağlayan bölümlere ayırma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?
Hedefleri koymayı ve prosedürleri, kuralları, takvimleri ve bütçeleri geliştirmeyi kapsayan planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Yöneticinin beşeri ve maddi araç gereçleri serbestçe kullanabilme hakkı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi liderlik tanımlarında ortak olan temel öğelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Yol-Amaç Teorisi kapsamında ortaya çıkabilecek liderlik tarzlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi örgütte bir sorunun veya aksiliğin ortaya çıkması durumunda liderin bunları bertaraf etmek için hemen harekete geçtiği etkileşimci liderlik boyutudur?
Mc Clelland’ın başarma ihtiyacı teorisinde yer alan ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile görevli ve sorumlu olan üst yönetimin, pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkilerini kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi çatışmada modern yaklaşımın özelliklerinden biridir?
Kendini sürekli dönüştürebilen ve tüm organizasyon üyelerinin öğrenmelerini kolaylaştıran organizasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Tasarım, üretim, teslimat ve satış sonrası hizmetler dengeli başarı göstergesinin hangi boyutunda ele alınır?
Birden fazla üstün aynı asta emir vermesi durumunda ortaya çıkacak kişilerarası çatışma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi küçülme odaklı yaklaşımlardan biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın