Yönetim ve Organizasyon Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi davranış ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde personele yol gösteren genel davranış planıdır?
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilere rahat denetleyebileceği sayıda ast bağlanmasını içeren örgütleme ilkesidir?
Aşağıdakilerden hangisi orta yönetim düzeyinde yer alan yöneticinin görevlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri olan kontrolün özeliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bölümlendirme yaklaşımlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi planlama faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi astları yönetmeyi, onları motive etmeyi eğitmeyi, onlarla iletişim kurmayı kapsayan yönetici rolüdür?
Aşağıdaki örgütleme ilkelerinden hangisi örgütte çalışan bir personelin sedece bir üstten emir alması gerektiğini öngörür?
Aşağıdakilerden hangisi alt yönetim düzeyinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmenin temel ilkelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bölge temeline dayanan örgütlenmenin sakıncalarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi ürün temeline göre örgütlenmenin faydalarından biridir?
İki ya da daha fazla örgütsel boyutun aynı anda kullanıldığı örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Yöneticinin beşeri ve maddi araç gereçleri serbestçe kullanabilme hakkı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi örgütleri bölümlere ayırmada kullanılan ilkelerden biri değildir?
Max Weber’e göre bir organizasyonda bireylerin istekli bir biçimde şartsız olarak üstlerinin verdiği emirlere uymaları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
Kaynaklarına göre yetki türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi yetkinin temel özelliklerinden biri değildir?
Bir organizasyonda sahip olunan mevki ve yetki sonucu kazanılan güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yetki devredilen yöneticiden kaynaklanan sorunlardan biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın