Yönetim ve Organizasyon Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin bireylerarası rollerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda yöneticilerin düzeylerine ilişkin dikey sınıflandırmaya eklenen sınıftır?
Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim anlayışını temsil eden yaklaşımlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Fayol’a göre, endüstriyel bir girişimin yerine getirmesi gereken faaliyetlerden biri değildir?
Girdilerin çıktılara dönüştürülebilmesine olanak sağlayan araç, gereç ve yöntemlerin tümü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bütünü görebilme, plan yapabilme, karmaşık bilgileri kullanabilme, sorunları nedenleri ile tanımlayabilirle ve bu sorunlara stratejik ve Operasyonel çözümler geliştirebilme becerisini ifade eder?
Doğru kararların alınması ve bu kararların başarı ile uygulanması” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımının öncüsü olarak kabul edilen isimlerden biridir?
Sistemin bozulma eğilimi göstermesine ve sonunda ortadan kalkmasına karşı sistemin devamlılığının sağlanması için ortaya konulan her türlü çabaya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
Bir işletme ya da örgütün ne olmak istediği ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumdaki yerleşik inançlar, yaşam tarzları, düşünce sistemleri gibi konular aşağıdaki faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için iç çevre unsurlarından biridir?
Örgütsel çevre nedir?
işletmelerin oluşturduğu çevredir. 15. Aşağıdakilerden hangisi karar modellerinden biri değildir?
Genel çevre faktörleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Yönetimin kaynakları kullanma, problem çözme ve hedeflere ulaşma başarısını belirleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Yöneticiler için günlük veya haftalık uygulama rehberi işlevi gören plan aşağıdakilerden hangisidir?
İnsanların rasyonel modeller ile tutarlı olmayan kararlar almış gibi göründüğü gözlemleri açıklamak için kullanılan teori aşağıdakilerden hangisidir?
İsteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla toplum refahını iyileştirmek için üstlenilen girişimlere ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın