Yönetim ve Organizasyon Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi örgütün belirlenen amaçlara ulaşma düzeyini ifade eder?
Yönetimin kaynakları kullanma, problem çözme ve hedeflere ulaşma başarısını belirleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda yöneticilerin düzeylerine ilişkin dikey sınıflandırmaya eklenen sınıftır?
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki siyasi ve yasal kurumların örgütler ve bireyler üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışan faktörlerden biridir?
Denenmemiş bir finansal yapılanmaya gitme, yeni bir pazara girme ya da operasyonel daralmaya gitme kararları önceden formüle edilmemiş kararlardır. Yukarıdaki bilgiye göre bu kararlar aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin bir bölümünü ya da bütününü etkileme potansiyeline sahip tüm faktörleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için iç çevre unsurlarından biridir?
İşletme yönetiminin karmaşık olduğunu savunan ve işletmelerin faaliyetlerini sistematize etmek üzere fikirlerini ortaya koyan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi piyasadaki mevcut firmaların giriş bariyerleri olarak kullanabileceği kaynakları arasında yer almaz?
Firma performansının, firmanın içinde rekabet ettiği endüstrinin yapısına dayandırılmasını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Emir-komuta düzeninin kurulması sonucunda aşağıdaki örgüt yapılarından hangisi ortaya çıkar?
Yöneticilerin rekabetçi çevrede kullanabilecekleri fırsatları ve karşılamak zorunda oldukları tehditleri teşhis etmesini sağlayan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerde amaçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken işlerin alt işlere bölünme derecesini ifade eden örgütlenme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Matris yapıyı kullanılan yetki bakımından diğer örgüt yapılarından ayrılan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Merkezi olmayan denetimin görüldüğü organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Kişilerin belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleriyle davranmaları olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Başkalarını belli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Hiyerarşik yapılanmaya göre orta basamak faaliyetler için tanımlanan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Liderliğin doğasının anlaşılması ve açıklanması ile ilgili olan Liderlik Kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Yönetsel denetim fonksiyonu uygulayan bir işletmede aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın