Yönetim ve Organizasyon Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

İşletmenin faaliyet gösterdiği ortamlardaki yasal ve düzenleyici konular üzerine odaklanmak isteyen yönetici aşağıdakilerden hangisi üzerinde durmalıdır?
Örgütsel amaçlara ulaşırken kaynakların en iyi ve uygun şekilde kullanılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Yöneticiler için günlük veya haftalık uygulama rehberi işlevi gören plan aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi üst yönetim pozisyonlarından biridir?
Hawthorne Araştırmalarında aşağıdaki araştırma değişkenlerinden hangisine yer verilmemiştir?
İşletme yönetiminin karmaşık olduğunu savunan ve işletmelerin faaliyetlerini sistematize etmek üzere fikirlerini ortaya koyan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi temel-alt strateji sınıflamasında yer alan stratejilerden biri değildir?
Endüstri, pazar ve coğrafya açısından nerede rekabet edileceği ile ilgili stratejik seçim, aşağıdaki yönetim düzeylerinden hangisi tarafından yapılır?
Komuta yetkisinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir örgüt şemasında aşağıdakilerden hangisini görmek mümkün değildir?
Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamada yöneticilerin genel olarak cevap aradığı sorulardan biri değildir?
Yöneticilerin görev alanında karar alma, emir verme ve kaynak dağıtmaya ilişkin resmî ve meşru haklarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Örgüt yapıları öncelikle hangi yetki ilişkisiyle oluşturulur?
Aşağıdakilerden hangisi denetim alanını oluşturacak ast sayısı belirlenirken göz önünde bulundurulmaz?
İşletmelerde, stratejik denetim sayesinde aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşılıp ulaşılmadığı tespit edilir?
Yönetsel denetim fonksiyonu uygulayan bir işletmede aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?
Başkalarını belli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi finansal denetim araçlarından biri olan bütçelerin hazırlanma amaçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş örgüt tasarımlarından biri değildir?
Liderliğin doğasının anlaşılması ve açıklanması ile ilgili olan Liderlik Kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın